Productie conventionele cement genereert ca. 8% aandeel in anthropogene CO2-emissie

Het IPCC heeft onderbouwd aangetoond (bron: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/) dat ongeveer 8% van alle CO2 die we als mensheid wereldwijd veroorzaken, vrij komt bij het maken van conventionele portlandcement-clinker ten behoeve van cement.

 

Waar mensen leven, wonen en werken bestaat een primaire levensbehoefte aan betrouwbare en betaalbare infrastructuur, werk- en en woonruimte. Daarin wordt al ruim 10 decennialang met het materiaal beton op economische efficiënte wijze invulling gegeven, maar ... dat er eveneens al bijna evenlang technisch gelijkwaardige alternatieven voor portlandcement bestaan om datzelfde beton mee te maken is bij het grote publiek en haar opdrachtgevers daarin volkomen onbekend.

 

Zelfs in de bouwwereld van architecten, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers is dit amper bekend, maar dit kan en mag niet langer een excuus zijn en denken dat we op bestaande voet kunnen voort-consumeren met grondstoffen en producten die de halve planeet over gesleept worden .... zo halen we niet-alleen nooit de klimaatdoelen (...), maar zo missen we óók de boot op het vlak van reststoffen-reductie, circulair hergebruik èn nationale grondstof-alternatieven: drie aanpalende maatschappelijk relevante KPI's waar geopolymeer zich óók zeer positief profileert ten opzichte van conventionele cement.

 

Met geopolymeer als bindmiddel in beton is er bij vergelijk met het in Nederland populaire 'hoogovencement' (normaanduiding CEM III/B) in veel gebruikte sterktebereiken al snel 40 - 50% CO2-emissiereductie invulbaar (... en daarmee de 2030 doelstellingen reeds haalbaar!)  en dat kan nog  vlot verder tot soms wel 87% als bijvoorbeeld ook de bron van de grondstoffen dicht erbij de productielocatie of zelfs de bouwplaats gelegen kan zijn of wanneer we een iets rustiger bouwtempo bereid zijn te accepteren. Want uniek aan geopolymeer is dat het veel meer grondstoffen via alkalische activering kan samenbinden tot AACM om zich als een conventiuonele cement te gedragen.

 

Ondanks dat geopolymeer in de wereld van 'cementeuze bindmiddelsystemen'  voor constructief gebruik in beton met haar 'Technology Readiness Level '(TRL) momenteel in Nederland op TRL 7 à 8 (van 9) staat en onafhankelijke onderzoeksinstellingen zoals CE-Delft géén technologiën onderkennen die op emissiereductiepotentieel zelfsmaar in de buurt komen (...) hebben we als B4C de blik in de nabije toekomst overigens alweer op voortgaande profiel-verlaging gericht met o.a. technology support bij (toekomstige) leveranciers  "bio-based activators" en "additieven"  en voor bepaalde 'precursors zelfs op processen gericht waar een noodzakelijke atmosferische opname van CO2  moet plaatsvinden om straks de CO2-emissie van het gehele bindmiddelsysteem daadwerkelijk een negatieve waarde te kunnen laten zijn...