Lidmaatschap

 

Als platform zijn we op zoek naar uitbreiding van buiten- en binnenlandse producenten om de krachten te bundelen. Op de Nederlandse markt zijn we actief voor Finse, Britse, Franse en Nederlandse producenten. Je ontkomt niet aan samenwerking voor echt grote volumes en voor het meesteren van de eisen die gestelde worden in Nederland. Sterker nog, met meer producenten zijn mee lansen te breken. 

 

Lid worden kan. Dan beschik je over kennis en ervaring van de Nederlandse markt. En begeleiden we je naar productie installatie en verbinden we je aan opdrachtgevers. Het platform wisselt kennis tussen de producenten uit en met Jos Kronemeijer als goeroe in Nederland. Bel of mail met Jos Kronemeijer voor een afspraak. 

 

Voordelen

 

* Kennis en ervaring Nederlandse markt

* Connectie met opdrachtgevers en aannemers

* Meer afzet op Nederlandse markt

* Kennis- en ervaringsuitwisseling met andere producenten

* Elke producent heeft eigen specialisaties, verbinding is de marktkennis

* Netwerk aan logistiek, grondstoffen, productieinstallaties

Bel of mail

​info@geopolymeer.tech - Jos Kronemeijer 06 54 10 80 42