Proef met duurzame geopolymeerblokken voor versterking afsluitdijk

Het programma Proeftuin Duurzaam Beton richt zich op het klimaatneutraal en circulair maken van de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in combinatie met een zo groot mogelijke kostenefficiëntie. Het gaat specifiek om het toepassen van innovatieve betonsamenstellingen voor 2030 in de betonketen van Rijkswaterstaat. Binnen het programma is innovatie het middel om de ambities van een klimaat neutrale en circulaire onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat te kunnen realiseren en niet het doel. CO2-reductie en circulariteit zijn twee onderwerpen die voor Rijkwaterstaat enorm belangrijk zijn. Voor de organisatie is het belangrijk om beide doelen na te streven. Dit programma is een eerste stap die nu door Rijkswaterstaat wordt gezet om dit concreet te maken.

Rijkswaterstaat wil bij de uitvoering van de versterking van de Afsluitdijk met betonnen golfbrekerelementen (Levvel-blocs) een proeftuin opzetten. In deze proeftuin zal het lange-termijn gedrag van deze Levvel-blocs vervaardigd met innovatieve betonsamenstellingen met een lagere milieubelasting (CO2-emissie/MKI-waarde) gemonitord worden.

Onze bijdrage aan deze proeftuin was om het recept en het bindmiddelsysteem aan te leveren om ​​een cementvrij beton genaamd geopolymeer te produceren en hiermee een aantal veiligheidsblokken te laten maken.
Wat onze bijdrage bijzonder maakt, is dat ons geopolymeerbeton een CO2-reductie van ongeveer 50-60% en een MKI-reductie van ongeveer 20-30% mogelijk maakt ten opzichte van een traditioneel op hoogovencement gebaseerd beton. Bovendien vertoont het geopolymeerbeton een duidelijk verhoogde weerstand tegen zeewater en andere chemische aanvallen in vergelijking met andere soorten beton gemaakt op basis van portlandklinker. Daarnaast heeft de uitvoering wederom aangetoond dat het produceren en verwerken van een geopolymeerbeton op dezelfde wijze gaat als bij traditioneel beton.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.