Klimaatdoelen halen met geopolymeerbeton

Waarom kiezen voor Geopolymeerbeton?
Het is belangrijk je te realiseren dat fabrieksmatige bereiding van Portland-clinker (het centrale bestanddeel in alle ‘traditionele cementen’) een grote CO2-emissie veroorzaakt; op wereldschaal wordt hieraan zelfs ruim 8% van alle antropogene emissie toegeschreven.  De oorzaak is gelegen in de enigszins archaïsche combinatie van gebruik van grote hoeveelheden fossiele brandstof voor het bereiken van zeer hoge temperaturen in een cementoven waardoor in dit zgn. ‘calcineerproces’ letterlijk CO2 uit de mergel-kalksteen kan worden gebrand. B4C hanteert echter een alternatieve technologie om middels zogenaamde ‘alkalische-activering’ tot een alternatief type ‘cementeus bindmiddel’ te komen waarbij niet op basis van ‘hydratatie maar op basis van ‘polymerisatie’ een vergelijkbaar sterk en betrouwbaar ‘geopolymeer-cement’ ontstaat.

Er is geen reden meer om niets te doen
Zaken als planeet-omvattende klimaatveranderingen, nog-steeds toenemende bevolkingsomvang en daarmee samenhangende grondstoffen- en reststoffenproblematiek. Dit heeft een kentering in ons denken teweeggebracht over niet-alleen leefbaarheid van onze planeet maar ook minstens even sterk, de eindigheid van primaire grondstoffen om door te gaan op bestaande wegen  waardoor 'de wal het schip zal keren' en aanpassing noodzakelijk is geworden. De doelstellingen geformuleerd in het nationale Klimaatakkoord en de hieruit volgende ambities om de CO2-uitstoot in alle maatschappelijke geledingen (en dus ook de betonwereld) drastisch terug te brengen, maken geopolymeerbeton met haar significant lagere CO2-emissieprofiel en gelijktijdig hoge TRL-niveau (technology readiness level; een graadmeter voor marktimplementatie van nieuwe technologie) tot een realiseerbare oplossingsrichting.

Geopolymeer wordt gevormd door een combinatie van ‘reactieve minerale poeders’ (zgn. alumino-silicaten of ‘precursors’) en toevoeging hieraan van alkalische stoffen (zgn. ‘activators’) in een waterig milieu (zoals elke verse betonspecie), waarbij tot slot de overige voor beton bekende toeslagmaterialen zoals zand en grind in bekende proporties worden samengevoegd.

Geopolymeer is echter een populaire verzamelnaam geworden voor een zeer brede groep aan grondstofcombinaties die eigenlijk de technisch correctere term ‘Alkalisch geactiveerd Cementeus Materiaal (AACM) zouden mogen voeren, maar de naam ‘geopolymeer’ is korter en licht mogelijk ‘beter in het gehoor bij een breed publiek’ waardoor het een populaire verzamelterm is geworden. B4C ontwikkelt zelfstandig cementeuze bindmiddelsystemen die als alternatieve grondstof voor ‘generieke betonsoorten’ kunnen worden beschouwd, maar ze doet dat óók voor recepturen voor ‘speciale betonsoorten’ zoals bijvoorbeeld voor toepassingsbereiken waar buitengewone brand- en/of explosiebestendigheid (verkeerstunnels, petrochemie-sector) danwel sterk-verhoogde weerstand tegen chemische aantasting (chemische procesindustrie en RWZI’s) een grote rol spelen.

Maatschappelijk verantwoord werken naar een nieuw niveau getild
Wij willen met B4C de betonproducenten een weg tonen naar véél meer grondstoffen waarmee óók geopolymeer te maken is. We moedigen hen dan aan ook om regionale ‘precursor-bronnen’ te overwegen in de vorm van lokale sedimenten zoals klei en havenslib, maar óók industriële reststoffen die alumino-silicaten bevatten waardoor de reststoffenproblematiek kan worden verlicht. Hiermee ontstaat een sterkere ‘social return’ in regionale grondstoffen en gelijktijdig wordt een interessante reductie op CO2-emissie vanuit transport van dezelfde grondstoffen mogelijk omdat die plotseling niet meer uit een ver buitenland hoeven komen.

Een missie om het beter te willen doen
We willen de weg plaveien voor alle beton verwerkende sectoren, om straks probleemloos te kunnen voldoen aan nieuwe normen die ook binnen Europa gaan gelden voor wat ‘cement’ mag worden genoemd èn normen die gebaseerd zijn op prestatie-specificaties. Om je heen kijkend, kun je ook buiten de internationale RILEM-comités waar we actief aan bijdragen, nu al zien aankomen dat er binnen een tijdsbestek van vijf jaar wereldwijd een volledig nieuw beoordelingsregime komt als het gaat om prestatiecriteria voor cement en beton om dit materiaal weer helemaal toekomst-bestendig te maken.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.